Arbejdsmetode

Canea Danmark bygger på konsulentens særlige kompetencer, erfaring og fleksibilitet og vi tilbyder tilsammen dyb spidskompetence, bred faglig dækning og stor kapacitet gennem et struktureret samarbejde.

Vi samarbejder efter et sæt af best practice principper for engagementer med kunden. Dermed optræder vi som en samlet professionel organisation. Vi har minimeret bureaukrati, hierarki og øvrige processer, der ikke er til gavn for vores kunder.

Ledelsen varetager firmaets relationer til kunden. Forestår visitation af opgaver, medvirker i processen ved indgåelse af leveringsaftaler, bemandingsovervejelser, løbende sparring og opfølgning samt evaluering af gennemførte opgaver.

 

Den projektansvarlige har det overordnede ansvar for indgåelse af leveringsaftaler, bemanding af holdet, som skal løse opgaven, planlægning, gennemførelse og opfølgning på opgaven. Den projektansvarlige deltager i projektet med konkrete aktiviteter, sparrer, review’er og følger op på projektet.

En projektleder leder i det daglige projektet, herunder koordineringen af de deltagende konsulenters indsats og den løbende relation til kundens deltagere i projektet. Den enkelte konsulent i teamet udfører delopgaver af den samlede opgave i samarbejde med andre konsulenter.

Projekter gennemføres med følgende aktiviteter:

 • Faglig konsultation, sparring og review.
 • Projektforløb, konklusioner og anbefalinger skal være dokumenteret i rapporter, præsentationer mv.
 • Der følges op på projektplan, økonomi og fakturering. Afvigelser rapporteres.
 • Projektreviews for meget store projekter.

Leverancer foretages, idet:

 • Det sikres, at leverancerne er i overensstemmelse med leveringsaftalen (med eventuelle ændringer).
 • Forhold som forpligter reviewes af den projektansvarlige eller anden faglig kompetent kollega.
 • Der følges op og afvigelser rapporteres

Projektet afsluttes ved:

 • Fremsendelse af et afslutningsbrev til kunden; dette markerer afslutning på opgaven.
 • Projektet lukkes administrativt.
 • Projektgruppen foretager en intern evaluering, herunder bedømmelse af den enkeltes indsats.

Evaluering foretages af en repræsentant for ledelsen:

 • Evaluering med den projektansvarlige, evt. projektteamet.
 • Evalueringsinterview med opdragsgiver.
 • Debriefing med den projektansvarlige, evt. projektteamet

Opfølgning:

 • Der gennemføres et opfølgende møde med kunden efter nogle måneders forløb, idet det aftales om dette gennemføres af den projektansvarlige eller af en repræsentant for ledelsen.

Afstemning af forventninger og aftale

På baggrund af opgaveopdraget fra kunden samt de indledende overvejelser under projektformulering udarbejder Canea oplæg/tilbud på den konkrete opgave. De nævnte rutiner sikrer, at kunden får et fyldestgørende oplæg/tilbud fra Canea, som indeholder alle nødvendige oplysninger og behandler alle relevante forhold.

Opdrag og konsulentoplæg/tilbud sammenholdes:

Fremgangsmåde, metode- og værktøjsanvendelse, projektplan, kvalitetsplan, bemandingsplan og rollefordeling bliver afstemt under en nærmere detailplanlægning med kunden.

Herunder vil kvalitetsplanen og risikostyringen i vores oplæg/tilbud vil blive justeret, så den tager højde for kundens eventuelle ønsker til kvalitetskriterier og risici, der specielt ønskes fulgt op på.

Aftalen indgås på det således afstemte grundlag.

Det skal nævnes at for udbud i den offentlige sektor kan den beskrevne afstemning af opdrag og tilbud først foretages efter aftaleindgåelse og inden for rammerne af de særlige udbudsregler.

Kontakt os

Skriv til os hvis du har spørgsmål. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt med svar.
Mvh. Jens Pind

Sender

©2019 Canea Danmark ApS - Hjemmeside leveret af Groubee

Log in with your credentials

Forgot your details?