OK

Før strategien ud i livet med gevinst

Effektiv strategieksekvering

Verden ændrer sig hurtigere og hurtigere. Alle organisationer må derfor hele tiden revurdere deres strategi for at kunne planlægge og agere på bedste vis på baggrund af de aktuelle forudsætninger. Det kan være svært nok at lægge en strategi, men at eksekvere på den kan være endnu sværere.

CANEA Danmark kan hjælpe med værktøjer og rådgivning, der kan fremme processen med at gå fra ord til handling. Dette uanset om det drejer sig om at arbejde på nye måder, med et ændret fokus eller mod nye mål.

CANEA Danmark hjælper organisationer og virksomheder med effektivt at eksekvere deres strategi og målsætninger i en verden i konstant forandring, ved at tilbyde uddannelse og konsulentbistand sammen med levering af CANEA ONE systemet.

70 25 15 60Tag kontakt
Få mere at vide
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit firmanavn
Skriv venligst dit telefonnummer

CANEA Strategy er løsningen

CANEA Strategy understøtter den strategiske plancyklus i alle dens faser ved at skabe en entydig rød tråd fra det strategiske planarbejde til den daglige drift og opfølgning og videre til det periodisk tilbagevendende strategiske planarbejde.

CANEA Strategy gør det muligt at fremme strategien ved hjælp af smarte funktioner til bl.a.:

  • Opbygning af formålsstruktur
  • Nedbrydning i målsætninger
  • Kommunikation
  • Skabe grafisk overblik
  • Opsætning af måltal

DAFA A/S

Systemet er ekstremt intuitivt. Og det var et parameter for os fra starten: VI er i gang med en omstilling til at være en mere projektmoden kultur, så et system, der var en klods om benet, kunne let have bremset os. Men det har heldigvis ikke været tilfældet. Nærmest tværtimod!

Henrik Pedersen
Projektleder

Sætter fokus på kommunikation og samarbejde

En forudsætning for at lykkes med strategien, tilgodese formålene og opnå målene er, at alle medarbejdere bliver inddraget i og forstår strategien og sammenhængene. Med tydelige og overskuelige informationstavler på startsiden vises nøgletal og målopfyldelse til hver medarbejder, hvorved det strategiske arbejde bliver en naturlig del af hverdagen.

Ved hjælp af sociale teknologier bliver det enkelt for alle at bidrage, kommentere og diskutere.

Sørger for nem opfølgning og rapportering

Det er nemt at følge op på virksomhedens status og retning, strategier og målopfyldelse ved hjælp af CANEA Strategy. Det gøres med nøgletal, som vises i tydelige grafer og figurer, såsom trafiklys og speedometre.

Nøgletallene (måltallene) kan let specificeres til at imødekomme særlige behov og sammenstilles til at belyse overordnede mål. Det sikrer, at du kan følge op på resultater og retning for virksomheden på overordnede niveauer.

Canea giver dig hele pakken

Du får rådgivning, IT-løsninger og undervisning gennem én og samme udbyder!

Kontakt os og hør mere.

70 25 15 60Tag kontakt

CANEA er hele pakken - rådgivning, IT-løsninger og undervisning i ét

CANEA gør dig klar til det internationale marked og et marked i konstant forandring

Et system, der bygger på 20 års erfaring med Management Consulting

Systemet med integreret forvaltning af strategier, projekter, sager og dokumenter

CANEA forenkler kommunikationen og processerne = større kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed

CANEA sigter mod at sikre at alle aspekter af strategien let kan visualiseres og afklares på alle niveauer i organisationen

Hjælper til strateginedbrydning

Med CANEA Strategy kan du beskrive organisationens strategi ved at beskrive organisations vision, som derefter detaljeres i perspektiv, formål og mål og nøgletal. I systemet kan du let arbejde med målstrukturer og skabe et tydeligt billede af, hvordan visionen skal nås. Nedbrydningen kan gennemføres på flere niveauer, fx pr. organisatorisk enhed.

Kobling til virksomhedens projekter og øvrige initiativer

CANEA Strategy er integreret med CANEA ONEs øvrige moduler. Det giver dig de bedste muligheder for at agere på strategien. Det giver ledelsen kontrol over, hvordan det skal føres ud i livet samtidigt med, at projektteammedlemmer bliver opmærksomme på, hvordan de bidrager til, at organisationen når sine mål.

Dette giver desuden et uvurderligt overblik over porteføljen af samtlige strategiske initiativer og deres respektive status.

Få mere at vide om CANEA og strategieksekvering

Vi er altid klar til at fortælle mere om os og vores systemer til effektiv virksomhedsledelse. Vil du vide mere om vores løsninger og hvordan, vi kan hjælpe med implementering og synliggørelse af strategi, så kontakt os på70 25 15 60eller udfyld kontaktformularen.