strategy

Før strategien ud i livet med gevinst

CANEA ONE Strategy understøtter denne strategiske plancyklus i alle dens faser ved at skabe en entydig rød tråd fra det strategiske planarbejde til den daglige drift og opfølgning og videre til det periodisk tilbagevendende strategiske planarbejde.

Agil strategiudvikling.

Verden ændres hurtigere og hurtigere. Alle organisationer må derfor stedse nyvurdere sin strategi for at kunne planlæggge og agere på bedste vis på baggrund af de aktuelle forudsætninger. Ved hjælp af CANEA ONE Strategy kan du fremme processen med at gå fra ord til handling, når det drejer sig om at arbejde på nye måder, med et ændret fokus eller mod nye mål.
CANEA ONE Strategy gør det muligt at fremme strategien ved hjælp af smarte funktioner til bl.a.:

  • Opbygning af formålsstruktur
  • Nedbrydning i målsætninger
  • Kommunikation
  • Skabe grafisk overblik
  • Opsætning af måletal

Kommunikation og samarbejde

En forudsætning for at lykkes med strategien, tilgodese formålene og opnå målene er, at alle medarbejdere bliver inddraget i og forstår strategien og sammenhængene. Med tydelige og oversigtlige informationstavler på startsiden vises nøgletal og målopfyldelse til hver medarbejder, hvorved det strategiske arbejde bliver en naturlig del af hverdagen.
Ved hjælp af sociale teknologier bliver det enkelt for alle at bidrage, kommentere og diskutere.

Opfølgning og rapportering

Det er nemt at følge op på virksomhedens status og retning, strategier og målopfyldelse ved hjælp af CANEA ONE Strategy. Det gøres med nøgletal, som vises i tydelige grafer og figurer, såsom trafiklys og speedometre. Nøgletallene (”målestokkene”) kan let specificeres til at imødekomme dine særlige behov og sammenstilles til at belyse overordnede mål. Det sikrer at du kan følge op på resultater og retning for virksomheden på overordnede niveauer.

Strateginedbrydning

Med CANEA ONE Strategy kan du beskrive organisationens strategi ved at beskrive organisations vision, som derefter detaljeres i perspektiv, formål og mål og nøgletal. I systemet SBS (strateginedbrydningskomponenten) kan du let arbejde med målstrukturer og skabe et tydeligt billede af, hvordan visionen skal nås. Nedbrydningen kan gennemføres på flere niveauer, fx pr. organisatorisk enhed.

Kobling til virksomhedens projekter og øvrige initiativer

CANEA ONE Strategy er integreret med CANEA ONEs øvrige moduler. Det giver dig de bedte muligheder for at agere på startegien. For at nå et mål kan, fx et strategisk initiativ sættes i gang. Det giver ledelsen kontrol over, hvordan det skal føres ud i livet samtidigt med, at projektteammedlemmer bliver opmærksomme på, hvordan de bidrager til, at organisationen når sine mål.
Dette giver desuden et uvurderligt overblik over porteføljen af samtlige strategiske initiativer og deres respektive status.

Hent produktblad, engelsk

Kontakt os

Skriv til os hvis du har spørgsmål. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt med svar.
Mvh. Jens Pind

Sender

©2019 Canea Danmark ApS - Hjemmeside leveret af Groubee

Log in with your credentials

Forgot your details?